Directorate for academic and scientific research

Proekt "Issledovanie i razrabotka skvoznoi tekhnologii proizvodstva funktsionalnykh pishchevykh produktov dlia obespecheniia pishchevoi bezopasnosti severnykh territorii RF"

Share: