Directorate for academic and scientific research

Proekt "Sozdanie tverdotelnykh sistem khraneniia dannykh s ispolzovaniem integralnykh mikroskhem vysokoi stepeni integratsii, proizvedennykh po tekhnologiiam trekhmernogo mnogokristalnogo korpusirovaniia"

Staff

Share: