Regional Center for New Information Technologies - Otdel korporativnykh tsifrovykh servisov - Sektor prostranstvennykh i graficheskikh dannykh - engineer of the 2nd category

Ostrovskaia
Irena Iakovlevna

Островская Ирэна Яковлевна
Share:
Main building (pr. Lenina, 33), room 143
Tel: (814-2) 71-10-41