Regional Center for New Information Technologies

Otdel telekommunikatsionnykh sistem i setevykh tekhnologii

Share:

Suvorov
Ilia Olegovich

Head of the Department